Ασφάλεια Μαθητών

Έχουμε ασφαλίσει τους μαθητές μας σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στο φροντιστήριο (Εθνική Ασφαλιστική).

Αριθμός Συμβολαίου: 936849