Προγράμματα Σπουδών Α’ Λυκείου

Η τάξη αυτή είναι πολύ σημαντική και απαιτητική καθώς ο μαθητής μπαίνει στο Λύκειο που έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από το Γυμνάσιο και παράλληλα έχει περιορισμένο χρόνο καθώς η πλειοψηφία των μαθητών στην περίοδο της Α΄ λυκείου προετοιμάζεται και για τα πτυχία των ξένων γλωσσών.

Στόχος μας στην τάξη αυτή είναι:
● Να δείξουμε τον τρόπο διαβάσματος. Να μάθουν οι μαθητές στη διαχείριση του χρόνου τους και ναι, χωρίς υπερβολή, να μάθουν να διαβάζουν, όχι να «σκανάρουν» ή να «παπαγαλίζουν».
● Να δημιουργήσουμε υποδομή στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που ενδιαφέρει τους μαθητές, ώστε να αφομοιώσουν την απαιτούμενη ύλη που θα τους χρειαστεί στις επόμενες τάξεις.
● Να εξοικειώσουμε τα παιδιά με τις γραπτές εξετάσεις των τρίωρων διαγωνισμάτων

Χειμερινό Πρόγραμμα Α’ Λυκείου

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ΩΡΕΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

11 ΩΡΕΣ

+ 2 ΩΡΕΣ Π.Υ.Ε.

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ Α ́ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
2 ΩΡΕΣ
2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
6 ΩΡΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας