Προγράμματα Σπουδών Β’ Λυκείου

Η τάξη αυτή είναι καθοριστική καθώς ο μαθητής καλείται να επιλέξει κατεύθυνση σπουδών για την μετέπειτα εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Καθώς η εξεταστέα ύλη έχει αυξηθεί υπερβολικά (ΦΕΚ: ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2875 ΣΤΙΣ 5/7/2019) από τον Σεπτέμβρη του 2020 το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις Πανελλαδικές του 2022

Στόχος μας στη τάξη αυτή είναι:

  • Να  καλύπτουμε κενά και απορίες από προηγούμενες τάξεις
  • Να προετοιμάσουμε από την αρχή της χρονιάς τον μαθητή στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ λυκείου.

Έτσι αποκτάμε προβάδισμα στην ύλη και εξοικείωση με τα διδακτικά αντικείμενα

Στην Θεωρητική κατεύθυνση: ξεκινάμε τα Λατινικά (επανέρχονται σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής), την Ιστορία, και το Διδαγμένο αρχαίο κείμενο από την ύλη της Γ΄λυκείου

Στη Θετική κατεύθυνση: από το Σεπτέμβρη ξεκινάμε την πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη της Γ΄ λυκείου στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία. Και ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο του μαθητή  στη Βιολογία, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και την Ανάπτυξη Εφαρμογών Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος (Α.Ε.Π.Π)

  • Να οργανώνουμε σωστά τη μελέτη και το χρόνο του μαθητή συντονίζοντάς τον με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Να εξοικειώσουμε τα παιδιά με τις γραπτές εξετάσεις των τρίωρων διαγωνισμάτων 

* Σημειώνεται πως ο μαθητής που παρακολούθησε το πρόγραμμα της διετούς προετοιμασίας από την  β΄ λυκείου έχει σημαντικό προβάδισμα στην κάλυψη της ύλης για τις πανελλαδικές της επόμενης χρονιάς. Και στη διάρκεια της Γ΄λυκειου έχει πιο ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών

** Επίσης, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μέρος του προγράμματος. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση είναι καλό να συμμετέχει στα τρίωρα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

*** Εν αναμονή της εξέλιξης της πανδημίας είμαστε σε ετοιμότητα να συνδυάσουμε τη διαδικτυακή με τη φυσική τάξη.

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020-2021

 

1ο Ε.Π.Ε
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΩΡΕΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΩΡΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
10 ΩΡΕΣ

 

2ο Ε.Π.Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 4 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
13 ΩΡΕΣ

 

3ο Ε.Π.Ε
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΩΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ 4 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
11 ΩΡΑ

 

4ο Ε.Π.Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
Α.Ε.Π.Π. 1 ΩΡΑ
Α.Ο.Θ. 1 ΩΡΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
9 ΩΡΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας