Προγράμματα Σπουδών Β’ Λυκείου

Η τάξη αυτή είναι καθοριστική καθώς ο μαθητής καλείται να επιλέξει κατεύθυνση σπουδών για την μετέπειτα εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Καθώς η εξεταστέα ύλη έχει αυξηθεί υπερβολικά (ΦΕΚ: ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2875 ΣΤΙΣ 5/7/2019) από τον Σεπτέμβρη του 2021 το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις Πανελλαδικές του 2023

Στόχος μας στη τάξη αυτή είναι:

  • Να  καλύπτουμε κενά και απορίες από προηγούμενες τάξεις
  • Να προετοιμάσουμε από την αρχή της χρονιάς τον μαθητή στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ λυκείου.

Έτσι αποκτάμε προβάδισμα στην ύλη και εξοικείωση με τα διδακτικά αντικείμενα

Στην Θεωρητική κατεύθυνση: ξεκινάμε τα Λατινικά (επανέρχονται σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής), την Ιστορία, και το Διδαγμένο αρχαίο κείμενο από την ύλη της Γ΄λυκείου

Στη Θετική κατεύθυνση: από το Σεπτέμβρη ξεκινάμε την πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη της Γ΄ λυκείου στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία. Και ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο του μαθητή  στη Βιολογία, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και την Ανάπτυξη Εφαρμογών Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος (Α.Ε.Π.Π)

  • Να οργανώνουμε σωστά τη μελέτη και το χρόνο του μαθητή συντονίζοντάς τον με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Να εξοικειώσουμε τα παιδιά με τις γραπτές εξετάσεις των τρίωρων διαγωνισμάτων

check circle Σημειώνεται πως ο μαθητής που παρακολούθησε το πρόγραμμα της διετούς προετοιμασίας από την  β΄ λυκείου έχει σημαντικό προβάδισμα στην κάλυψη της ύλης για τις πανελλαδικές της επόμενης χρονιάς. Και στη διάρκεια της Γ΄λυκείου έχει πιο ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών.

check circle Επίσης, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μέρος του προγράμματος. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση είναι καλό να συμμετέχει στα τρίωρα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

check circle Τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα, με βάση πάντα τις συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ, θα διεξαχθούν στη φυσική τάξη με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες. Στο ζοφερό ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της πανδημίας τα μαθήματα αυτόματα θα μεταφερθούν στο κατάλληλο ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, με αλληλεπίδραση μαθητή-καθηγητή στο ψηφιακό πίνακα.

check circle ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Καθώς είναι η δεύτερη χρονιά που, λόγω της πανδημίας, δεν έχουμε αξιολόγηση των μαθητών από τις σχολικές προαγωγικές εξετάσεις, οι νέοι υποψήφιοι μαθητές μας αρχικά επικοινωνούν στο χώρο μας με τον καθηγητή του μαθήματος αυξημένης δυσκολίας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου επιλογής τους. Και σε δεύτερο χρόνο, συμμετέχουν σε ένα σταθμισμένο διαγώνισμα βασικών γνώσεων σχετικών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022

 

1ο Ε.Π.Ε
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΩΡΕΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΩΡΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
10 ΩΡΕΣ

 

2ο Ε.Π.Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 4 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
13 ΩΡΕΣ

 

3ο Ε.Π.Ε
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΩΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ 4 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
11 ΩΡΕΣ

 

4ο Ε.Π.Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
Α.Ε.Π.Π. 2 ΩΡΕΣ
Α.Ο.Θ. 1 ΩΡΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
10 ΩΡΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας