Ευχαριστούμε τους φοιτητές μας: Γιώργο Γιαννουλάτο, Γιώργο Δαλμηρά, Φραντζέσκα Κανελλοπούλου, Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Μαίρη Λαδά,Νικόλα Ραλλάκη, Αγγελική Φερμάνη και τους αθλητές Νίκο Παπαθεοδούλου, Γιάννη Τσουμπανά