Δομή εκπαίδευσης

oligomeli

Ολιγομελείς Ομάδες Μαθητών

Οι μικρές ομάδες μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε αυτόνομα το κάθε μαθητή και να εστιάζουμε στις αδυναμίες του και στις μαθησιακές του ιδιαιτερότητες. Στις ομάδες αυτές οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας συνδυάζονται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Το μάθημα ζωντανεύει, γίνεται πιο ευχάριστο και εύληπτο και ο μαθητής δεν “χάνεται” στους πολλούς αλλά οργανώνεται εξατομικευμένα και απρόσκοπτα υπό την καθοδήγηση του κάθε Διδακτικού Τομέα βρισκόμενος σε συνεχή επικοινωνία με τους δασκάλους.

Την ίδια στιγμή η χρήση του διαδραστικού πίνακα ViewSonic εντυπωσιάζει τα παιδιά εγείροντας τη διάθεσή τους για μάθηση.

Ομοιογενείς Ομάδες Μαθητών

Η ομοιογένεια διευκολύνει παράλληλα τη ροή του μαθήματος και τη δημιουργία της ευγενούς άμιλλας. Επιτυγχάνεται με την συνεκτίμηση:

  1. της σχολικής βαθμολογίας,
  2. της επικοινωνία κυρίως με τον καθηγητή του μαθήματος αυξημένης δυσκολίας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου επιλογής του μαθητή και
  3. την αξιολόγηση ενός σταθμισμένου διαγωνίσματος βασικών γνώσεων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Η κατάταξη των τμημάτων δεν είναι οριστική και αναδιαμορφώνεται με βάση την πορεία του μαθητή.

*Προσοχή: Σε εμάς δεν υπάρχουν «καλά» και «κακά» τμήματα, και αντίστοιχα καθηγητές που μπαίνουν στα «καλά» τμήματα ή στις «μεγάλες» τάξεις και καθηγητές για τους «άλλους».

homogen
support

Πρόγραμμα υποστηρικτικής εκπαίδευσης

Το Π.Υ.Ε. είναι ο δικός μας πυλώνας-θεσμός που εγκαινιάσαμε τα τελευταία χρόνια και είμαστε περήφανοι γι αυτόν. Η εμπειρία μας έδειξε πως πολλά παιδιά δεν έχουν μάθει, δεν ξέρουν, όχι δεν θέλουν, να λύνουν ασκήσεις. Ίσως γιατί στις μικρότερες τάξεις είχαν ένα καθηγητή που τους έκανε ιδιαίτερα και αντί να κρατούν αυτά το μολύβι, το κράταγε εκείνος. Άλλο όμως βλέπω πως λύνεται και άλλο λύνω! 

Με βασική μας αδιαπραγμάτευτη θέση τη συνεχή εξάσκηση του μαθητή στις ασκήσεις, ορίζουμε μέρα και ώρα, εκτός προγράμματος διδασκαλίας όπου ο μαθητής έρχεται στο φροντιστήριο για να λύσει ασκήσεις, παρουσία καθηγητή. Ο καθηγητής σε συνεργασία με τους συναδέλφους του Διδακτικού του τομέα, ορίζει την εξάσκηση του κάθε παιδιού ξεχωριστά και παρακολουθεί την πορεία του την ώρα του Π.Υ.Ε. Δεν λύνει ο καθηγητής στον πίνακα, λύνει ο μαθητής στο τετράδιό του με την αρωγή του δασκάλου. Σταδιακά η πείρα μας μάς δείχνει πως ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει ουσιαστικά και όχι να «σκανάρει» επιπόλαια τα δεδομένα της άσκησης. Και όσο μαθαίνει τόσο αποκτά αυτοπεποίθηση και όσο αποκτά αυτοπεποίθηση τόσο πλησιάζει το στόχο του και εν τέλει τον κατακτά

Εκπαιδευτικό υλικό

Κάθε μαθητής έχει τα βιβλία-βοηθήματα του φροντιστηρίου. Τα βιβλία αυτά είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας και της συλλογικής δουλειάς των καθηγητών και συνεχώς εμπλουτίζονται καλύπτοντας τις όποιες αλλαγές στη διδακτέα και την εξεταστέα ύλη για όλες τις τάξεις.

Ο Στόχος των βιβλίων μας είναι διττός: 

  • αφενός να εξοικειώσουν τον μαθητή-υποψήφιο με το γνωστικό αντικείμενο και τη φιλοσοφία των Εθνικών Εξετάσεων και
  • αφετέρου να τον οργανώσουν επικεντρώνοντας στον στόχο του. 

Κοντολογίς να μην χαθεί σε πακτωλό φωτοτυπιών άλλα και να μην τρομάξει από ογκώδη, δυσλειτουργικά βοηθήματα εντυπωσιασμού.

educational1

Τρίωρα διαγωνίσματα

Το θερινό & χειμερινό πρόγραμμα των τρίωρων διαγωνισμάτων είναι ανεξάρτητο από τις διδακτικές ώρες.

Το χειμερινό κατανέμεται σε 4 κύκλους προσομοίωσης από τις αρχές Οκτωβρίου έως τις αρχές Μαΐου(εξαρτάται από την ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών).

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαγωνισμάτων. Αποστέλλεται από την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο e-mail, e-class & στο skype των μαθητών.

και εδώ στόχος μας είναι:

  • Ο εποπτεία της μαθησιακής πορείας
  • Ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν κενών, παρερμηνειών
  • Η κατανόηση της ψυχολογικής δυναμικής του παιδιού υπό την πίεση του διαγωνίσματος που προσιδιάζει με τις τελικές εξετάσεις
  • Η πειθαρχία στο χρονικό πλαίσιο της τρίωρης δοκιμασίας γεγονός που απαιτεί εξάσκηση και ωριμότητα
  • Διαχείριση του χρόνου σε κάθε επιμέρους θέμα του τρίωρου

Οργάνωση των επαναλήψεων του. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε δίνονται εξαρχής οι ημερομηνίες των 4 κύκλων διαγωνισμάτων