Εγκαταστάσεις

Η Νέα Συμβολή βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά, στον πιο ασφαλή εμπορικό πεζόδρομο, Σωτήρος Διός και Υψηλάντου 149. Το κτήριο μας τηρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο ΕΟΠΠΕΠ.

Δεν συστεγάζεται με άλλες υπηρεσίες, γραφεία, μόνο μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο κτήριο ούτε η προσπέλαση απαιτεί χρήση ανελκυστήρα. 

Πρόκειται για νεοκλασικό κτήριο, εσωτερικά και εξωτερικά, με μεγάλες αίθουσες και ανοίγματα, που προσφέρουν φωτεινότητα και τον κατάλληλο εξαερισμό. 

Το κτήριο μας διασφαλίζει απόλυτα τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των παιδιών.