Επικοινωνία με γονείς

Η Νέα Συμβολή θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ την τακτική, ουσιώδη και πάντα αντικειμενική ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πορεία των παιδιών. Με τη συνεχή παρέμβαση και εποπτεία προλαμβάνονται ή έγκαιρα αντιμετωπίζονται (ψυχολογικές ή μαθησιακές) μεταπτώσεις που μπορεί να βαρύνουν συναισθηματικά στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις Εξετάσεις. Για τον ίδιο λόγο θέλουμε και εσείς να μας ενημερώνετε για καταστάσεις και συμπεριφορές που επηρεάζουν την ψυχοσύνθεση του παιδιού και επιβάλλουν τους κατάλληλους από μας εκπαιδευτικούς χειρισμούς.

Επιλέγουμε δια ζώσης να σας ενημερώσουμε και να δείτε μαζί μας την εικόνα επίδοσης και την βαθμολογία του μαθητή στα τρίωρα διαγωνίσματα και τα τεστ μέσω της «ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης» που συμπληρώνουμε όλοι οι διδάσκοντες ξεχωριστά για το κάθε παιδί.

Δεν συμφωνούμε και εσκεμμένα δεν επιλέγουμε την εύκολη, μοντέρνα άψυχη ψηφιακή λύση της αποστολής στο mail του κηδεμόνα κωδικού εισόδου στην πλατφόρμα αυτήν

Γι’ αυτό ορίζονται:

  • Με την ολομέλεια των καθηγητών τρεις γενικές συνελεύσεις
  • Τηλεφωνική επικοινωνία κάθε μήνα με τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος.
  • Επικοινωνία στο χώρο μας καθημερινά σε συγκεκριμένες ώρες. Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των γονέων καλό είναι να προηγείται τηλεφώνημα στη γραμματεία