Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου

Για τους μαθητές που  θα φοιτήσουν τον Σεπτέμβρη του ΄23 στην Β΄ λυκείου

check circle  ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ: 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

check circle  Διάρκεια προγράμματος μαθημάτων: 4 εβδομάδες, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ-14 ΙΟΥΛΙΟΥ

check circle  Διαγωνίσματα προσομοίωσης:  29-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Μετά το πέρας κάθε τρίωρου διαγωνίσματος ακολουθεί η επίλυσή του στην τάξη.

check circle Ολιγομελή τμήματα – Διαχωρισμός τμημάτων: Αξιολογούμε το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών στο χώρο του φροντιστηρίου για τη σύσταση των τμημάτων. Οι νέοι υποψήφιοι μαθητές μας αρχικά επικοινωνούν στο χώρο μας με τον καθηγητή του μαθήματος αυξημένης δυσκολίας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου επιλογής τους. Και σε δεύτερο χρόνο, συμμετέχουν σε ένα σταθμισμένο διαγώνισμα βασικών γνώσεων σχετικών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

check circle Εδώ εστιάζουμε κυρίως  σε κομμάτια ύλης που δεν ολοκληρώθηκαν στη σχολική τάξη ή παρουσιάστηκαν ακροθιγώς  και είναι προ απαιτούμενα για την Β΄ Λυκείου ώστε να μπορέσουμε απρόσκοπτα και δυναμικά να προχωρήσουμε τον Σεπτέμβρη στην πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη.

 

Διαχωρισμός τμημάτων:

Α. Τμήματα  μαθητών που έχουν ολοκληρώσει ενδελεχώς την ύλη της Α΄Λυκείου.

Εδώ προχωράμε στις βασικές  έννοιες της Β΄ Λυκείου τις οποίες και θα συνεχίσουμε τον Σεπτέμβρη.

Β. Τμήματα  μαθητών που ολοκλήρωσαν επιδερμικά την προαπαιτούμενη ύλη της Α΄ Λυκείου γεγονός που αποτυπώθηκε με την χαμηλή επίδοσή τους στις προαγωγικές εξετάσεις.

Εδώ εστιάζουμε κυρίως  σε κομμάτια ύλης που δεν ολοκληρώθηκαν και είναι προ απαιτούμενα για την Β΄ Λυκείου  για να μπορέσουμε απρόσκοπτα και δυναμικά να προχωρήσουμε τον Σεπτέμβρη στην πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη.

📌 Και στις δύο περιπτώσεις προηγείται αξιολόγηση του γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών στο χώρο του φροντιστηρίου για τη σύσταση των τμημάτων. Οι νέοι υποψήφιοι μαθητές μας αρχικά επικοινωνούν στο χώρο μας με τον καθηγητή του μαθήματος αυξημένης δυσκολίας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου επιλογής τους. Και σε δεύτερο χρόνο, συμμετέχουν σε ένα σταθμισμένο διαγώνισμα βασικών γνώσεων σχετικών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (1ο ΕΠΕ)
ΑΡΧΑΙΑ 4 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
7 ΩΡΕΣ

 

ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (2ο &3ο ΕΠΕ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 2 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
10 ΩΡΕΣ
+ 2 ΩΡΕΣ Π.Υ.Ε.

 

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (4ο ΕΠΕ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
6 ΩΡΕΣ
+ 2 ΩΡΕΣ Π.Υ.Ε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας