Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου

Για τους μαθητές που  θα φοιτήσουν τον Σεπτέμβρη του ΄21 στην Β΄ λυκείου

check circle  Διάρκεια προγράμματος μαθημάτων: 4 εβδομάδες, 15 Ιουνίου- 9 Ιουλίου (Τρίτη έως Πέμπτη)

check circle  Διαγωνίσματα προσομοίωσης: 30 Αυγούστου – 31 Αυγούστου

check circle Τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα, με βάση πάντα τις συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ, θα διεξαχθούν στη φυσική τάξη με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες. Στο ζοφερό ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της πανδημίας τα μαθήματα αυτόματα θα μεταφερθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης, στο κατάλληλο ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, με αλληλεπίδραση μαθητή- καθηγητή στο ψηφιακό πίνακα.

check circle Ολιγομελή τμήματα, για την ασφάλεια όλων στη φυσική τάξη αλλά και την απρόσκοπτη εξατομικευμένη μάθηση στα διαδικτυακά μαθήματα στις e-τάξεις, αν το επιβάλλουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Διαχωρισμός τμημάτων:

Α. Τμήματα  μαθητών που παρακολουθήσαν διαδικτυακά μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης  στο φροντιστήριο, οπότε και έχουν ολοκληρώσει ενδελεχώς την ύλη της Α΄Λυκείου.

Εδώ προχωράμε στις βασικές  έννοιες της Β΄ Λυκείου τις οποίες και θα συνεχίσουμε τον Σεπτέμβρη.

Β. Τμήματα  μαθητών που λόγω της 6μηνης διαδικτυακής λειτουργίας των σχολείων δεν ολοκλήρωσαν την προαπαιτούμενη ύλη της Α΄ Λυκείου ή αυτή καλύφθηκε επιδερμικά. Γεγονός που θεωρούμε δεδομένο καθώς οι διαδικτυακές σχολικές τάξεις, με 25 μέσο όρο παιδιά, ήταν τροχοπέδη για την ουσιαστική εκμάθηση.

Εδώ εστιάζουμε κυρίως  σε κομμάτια ύλης που δεν ολοκληρώθηκαν και είναι προ απαιτούμενα για την Β΄ Λυκείου  για να μπορέσουμε απρόσκοπτα και δυναμικά να προχωρήσουμε τον Σεπτέμβρη στην πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη.

📌 Και στις δύο περιπτώσεις προηγείται αξιολόγηση του γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών στο χώρο του φροντιστηρίου για τη σύσταση των τμημάτων. Καθώς είναι η δεύτερη χρονιά που, λόγω της πανδημίας, δεν έχουμε αξιολόγηση των μαθητών από τις σχολικές προαγωγικές εξετάσεις, οι νέοι υποψήφιοι μαθητές μας αρχικά επικοινωνούν στο χώρο μας με τον καθηγητή του μαθήματος αυξημένης δυσκολίας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου επιλογής τους. Και σε δεύτερο χρόνο, συμμετέχουν σε ένα σταθμισμένο διαγώνισμα βασικών γνώσεων σχετικών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ) 3 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 2 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
9 ΩΡΕΣ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ 4 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
6 ΩΡΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας