Προγράμματα Σπουδών Β’ Λυκείου

Η τάξη αυτή είναι καθοριστική καθώς ο μαθητής καλείται να επιλέξει κατεύθυνση σπουδών για την μετέπειτα εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Καθώς η εξεταστέα ύλη έχει αυξηθεί υπερβολικά (ΦΕΚ: ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2875 ΣΤΙΣ 5/7/2019) από τον Σεπτέμβρη του 2023 το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις Πανελλαδικές του 2025.

Στόχος μας στη τάξη αυτή είναι:

  • Να  καλύπτουμε κενά και απορίες από προηγούμενες τάξεις,
  • Να προετοιμάσουμε από την αρχή της χρονιάς τον μαθητή στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ λυκείου.

Έτσι αποκτάμε προβάδισμα στην ύλη και εξοικείωση με τα διδακτικά αντικείμενα.

Στην Θεωρητική κατεύθυνση: ξεκινάμε τα Λατινικά, την Ιστορία, και το Διδαγμένο αρχαίο κείμενο από την ύλη της Γ΄λυκείου

Στη Θετική κατεύθυνση: από το Σεπτέμβρη ξεκινάμε την πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη της Γ΄ λυκείου στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία. Και ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο του μαθητή  στη Βιολογία, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και την Ανάπτυξη Εφαρμογών Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος (Α.Ε.Π.Π)

  • Να οργανώνουμε σωστά τη μελέτη και το χρόνο του μαθητή συντονίζοντάς τον με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Να εξοικειώσουμε τα παιδιά με τις γραπτές εξετάσεις των τρίωρων διαγωνισμάτων.

check circle Σημειώνεται πως ο μαθητής που παρακολούθησε το πρόγραμμα της διετούς προετοιμασίας από την  β΄ λυκείου έχει σημαντικό προβάδισμα στην κάλυψη της ύλης για τις πανελλαδικές της επόμενης χρονιάς. Και στη διάρκεια της Γ΄λυκείου έχει πιο ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών.

check circle Επίσης, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μέρος του προγράμματος. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση είναι καλό να συμμετέχει στα τρίωρα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

1ο Ε.Π.Ε
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΩΡΕΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΩΡΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
10 ΩΡΕΣ

 

2ο Ε.Π.Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 4 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
13 ΩΡΕΣ
+ 2 ΩΡΕΣ Π.Υ.Ε.

 

3ο Ε.Π.Ε
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΩΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ 4 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
11 ΩΡΕΣ
+ 2 ΩΡΕΣ Π.Υ.Ε.

 

4ο Ε.Π.Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΩΡΕΣ
Α.Ε.Π.Π. 2 ΩΡΕΣ
Α.Ο.Θ. 1 ΩΡΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
10 ΩΡΕΣ
+ 2 ΩΡΕΣ Π.Υ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας